Anasayfa / Projeleri

Projeleri

PROJELERİ

 

YURTDIŞI DESTEKLİ ARAŞTIRMA PROJESİ

1.Protective CD8+ T lymphocytes against malaria liver stages.

TUBİTAK-NATO Projesi, Yürütücü. 2005-2005, Bütçesi: 1400$/ay

 

DPT DESTEKLİ ARAŞTIRMA PROJESİ

1.Fasciola hepatica cathepsin L1 DNA aşısı geliştirilmesi,

DPT Projesi, Araştırıcı2005–2010. Bütçesi: 130.000TL

 

TÜBİTAK DESTEKLİ ARAŞTIRMA PROJELERİ

1.Kenelerde ve İnsanlarda Kırım-Kongo Hemorajik Ateş Hastalığı Virüsünün Hızlı ve Özgül Olarak Teşhisi İçin Reverse Transcriptase (RT) Real-Time Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR) Metodunun Geliştirilmesi.

TUBİTAK Projesi 106O189, Araştırıcı, 2006–2010. Bütçesi: 225.000TL

2.Elazığ ve Malatya yöresinde Fasciola hepatica parazit izolatlarının ribozomal ITS-2 geniyle tespiti ve filogenetik analizi.

TUBİTAK Projesi 110S001, Yürütücü, 2008–2009. Bütçesi: 25.000TL

3.Echinococcus granulosus ve Echinococcus multilocularis türü parazitlerin tespit ve ayırımında yeni moleküler bir metodun geliştirilmesi.

TUBİTAK Projesi 110S001, Yürütücü, 2010–2012. Bütçesi: 25.000TL

4.Türkiye’de Insandan Elde Edilen Taenia Cinsi Sestodların, Cox1, Coxb Ve ITS-1 Genleriyle Moleküler Karakterizasyonu.

TUBİTAK Projesi 112S358, Araştırıcı, 2012–2014. Bütçesi: 28.800TL

5.Ratların farklı adjuvantlarla kombine rekombinant sistein proteazla (cathepsin L1) Fasciola hepatica’ya karşı aşılanması.

TUBİTAK Projesi 112S263, Yürütücü, 2012–2015. Bütçesi: 295.550TL

6.Türkiye’deki Sularda Serbest Yaşayan Potansiyel Patojen Amiplerin İn vitro Sitotoksisite ve İn vivo Patojenitesinin Araştırılması.

TUBİTAK Projesi 112S227, Araştırıcı, 2012–2016. Bütçesi: 353.500TL

7.Leishmania tropica ve Leishmania infantum’a karşı DNA, Protein ve DNA/Protein aşılarının geliştirilmesi.

TUBİTAK Projesi 213S149, Araştırıcı, 2015–2016. Bütçesi: 893.452TL

 

TÜBİTAK 2237 BİDEB PROJELERİ

Tıbbi Bilimlerde Araştırma Projesi Hazırlama ve Yürütme Eğitimi” başlıklı Eğitim Projeleri

Proje No Tarih Yer Destek Miktarı Görev
1129B371300144 03-05 Nisan 2014 Kayseri 30.220 Eğitimci
1129B371300057 13-15 Eylül 2014 Kayseri 35.000 Eğitimci
1129B371400316 18-20 Ekim 2014 Kayseri 34.115 Eğitimci
1129B371400394 15-17 Kasım 2014 Nevşehir 32.583 Koordinatör

 13-15 Eylul-2014

 

ÜNİVERSİTE DESTEKLİ ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP Projeleri)

Proje No Projedeki Görevi Proje Adı Başlama-Bitiş Tarihi Destek Miktarı (TL)
TSA-10-3334 Yürütücü Fasciola hepatica’ya karşı aşı adayı olabilecek rekombinant cathepsin L proteininin elde edilmesi 2010–2015 40.000
TOA-12-4128 Yürütücü Farelerde rekombinant cathepsin L1 proteinine karşı immün yanıtın değerlendirilmesi 2012-2015 119.974
TSA-10-3340 Araştırıcı Su kaynaklarında insan için patojen olan serbest yaşayan amiplerin araştırılması, 2010–2012 40.000
TSY-10-3688 Yürütücü ß-Giardin ve Glutamate Dehydrogenase Geni Kullanılarak Giardia intestinalis‘in Genotiplendirilmesi ve Filogenetik Analizi 2013–2016 5.000
TSY-12- 3956 Yürütücü Nigella sativa’nın in vitro anti-Toxoplasma gondii aktivitesinin araştırılması 2012-2014 4.999
TDK-2014-5370 Yürütücü “Sıtma aşısında alternatif kombinasyon: Plasmodium falciparum circumsporozoit protein ve MF59” 2014-2015 29.863
TYL-2015-5707 Araştırıcı Gastrointestinal şikayeti olan hastalarda Dientamoeba fragilis in araştırılması 2015-2015 9.994
TYL-2013-4264 Yürütücü Leishmania infantum DNA aşısı adayı LACK geninin klonlanması 2013-2014 5.931
TYL-2012-4295 Yürütücü Toxoplasma gondii DNA aşısı adayı SAG1 geninin klonlanması 2012-2014 5.995
TYL-2015-5696 Araştırıcı Toxoplasma gondii’ye karşı multiantijenik DNA aşısı geliştirilmesi üzerine bir çalışma 2015-2016 9.999
TYL-2014-5063 Yürütücü Leishmania infantum KMP-11 gen bazlı DNA aşı çalışması 2014-2016 5.999