Anasayfa / Müzik Terapi

Müzik Terapi

Müzikterapi nedir?

Bireyin fiziksel, psikolojik, sosyal ve zihinsel ihtiyaçlarından Herhangi birinin karşılanmasında müziğin ve müzik uygulamalarının konusunda ehliyetli profesyoneller aracılığıyla klinik ve kanıta dayalı uygulanmasına Müzikterapi denir

Müzikterapi tarihçesi

İnsanlığın en eski yıllarından beri tabiatın çeşitli sesleri hastalıkların tedavisinde kullanılmaya çalışılmıştır.

Çeşitli müzik ve sesler hastalıkların tedavisinde kullanılşarak prensipler oluşturulmuştur

Günümüzde ise, hasta rahatlatıcı bir ritim ve su sesi eşliğinde, Ney, Rebab, Çeng, Ud, Dombra ve Rübab ile ritimli taksim yapılır ve uygun makamlar üzerinde çalışılır.

Batıda müzik terapinin ruhsal hastalıklarda yaygın olarak kullanımı 2. Dünya Savaşı sonrasına dayanmaktadır.

Amerikan Müzik Terapi Birliği 1997 yılında müzik terapinin bir bilim dalı olduğunu kabul etmiştir.

Tedavide kullanıldığı alanlar

  • Anksiyetenin azaltılması
  • Daha iyi stres yönetimi
  • Tedaviye hasta katılımının ve uyumunun artırılması
  • Depresyon
  • Ağrının farmakolojik olmayan tedavisi
  • Otizm
  • Hastanede kalış süresinin azaltılması

muzikterapi