Anasayfa / Fitoterapi

Fitoterapi

Fitoterapi nedir?

Bitkilerle tedaviyi Fitoterapi adı verilir.

Fitoterapi kelimesi ilk olarak Fransız hekim Henri Lenclerc (1870-1953) tarafından La Presce Medical adlı tıp dergisinde kullanılmıştır

Fitoterapi tarihçesi

İnsanlar hastalıkların tedavisinde bitkilere en eski çağlardan beri başvurmuştur

Günümüzde fitoterapi Eczacılığın Farmakognozi Ana Bilim Dalının alanına girmektedir.

Eskiden hastalıkların tedavisinde bitkilerin tamamı kullanılırken günümüzde ise bitkilerin hastalıkların Tedavisi için kullanılabilecek faydalı kısımlarını kullanılmasına geçilmiştir.

Bitkilerin tedavide kullanımı ile ilgili ilk yazılı belgelere M.Ö. 3000’li yıllara ait eserlerde rastlanmıştır

Mezopotamya bölgesindeki Sümer, Akat ve Asur gibi uygarlıklarda bitkisel ilaçların kullanılmıştır

Çin ve Hint tıbbında da bitkilerin önemli bir yeri almaktadır.

Hipokrat’ın kitabında bitkisel ürünlerden bahsedilmektedir

İslam medeniyetinde İbn Sina ve Al Gafini’nin bitkisel tıp konusunda önemli eserleri bulunmaktadır.

phytotherapy