Anasayfa / Parazitoloji Ders Notları

Parazitoloji Ders Notları

Prof. Dr. Salih KUK’un Ders Notları

 

Tıp Fakültesi Öğrencilerine anlatığı Parazitoloji ders notları:

Ders Dökümanına ulaşmak için aşağıdaki linkleri tıklayınız

 

Tıp Fakültesi Parazitoloji Ders Başlıkları

Süre Tıp Fakültesi 2.Sınıf Solunum Sistemleri (Dersin Adı) Öğretim Elemanı
a) Teorik Ders Konuları
1 Parazitolojiye giriş ve parazitlerin sınıflandırılması Prof. Kuk
1 Paraziter hastalıklarının epidemiyolojisi, kaynakları, bulaşma yolları, korunma ve kontrol prensipleri Prof. Kuk
1 Trichomonas sp. ve diğer kamçılı parazitler Prof. Kuk
1 Pneumocystis jiroveci Prof. Kuk
2 Plasmodiumlar Prof. Kuk
1 Toxoplasma gondii Prof. Kuk
b) Pratik Ders Konuları
2 Kalın damla ve ince yayma kan preparatlarının hazırlanması Prof. Kuk
2 Protozoonlar: Amipler, Giardia intestinalis, Trichomonas sp. ve Coccidialar Prof. Kuk
2 Protozoonlar: Plasmodiumlar, Toxoplasma gondii, Leishmanialar, Trypanasomalar ve Pneumocystis jiroveci Prof. Kuk
Süre Tıp Fakültesi 2.Sınıf Sindirim Sistemi ve Metabolizma (Dersin Adı) Öğretim Elemanı
a) Teorik Ders Konuları
2 Kancalı kurtlar, Strongyloides stercoralis ve diğer intestinal nematodlar Prof. Kuk
1 Trichinella spiralis ve diğer doku nematodları Prof. Kuk
1 Filarialar Prof. Kuk
1 Kan trematodları (Schistosomalar) ve diğer trematodlar Prof. Kuk
1 Sivrisinekler ve Phlebotomlar Prof. Kuk
1 Bitler ve Pireler Prof. Kuk
1 Miyaz ve miyaz etkenleri Prof. Kuk
1 Uyuz ve uyuz etkenleri Prof. Kuk
1 Zehirli artropodlar, keneler ve kene vektörlüğü Prof. Kuk
b) Pratik Ders Konuları
2 Intestinal parazitlerin incelenmesinde Nativ, Lügol ve Anal bant yöntemleri Prof. Kuk
2 Nematodlar Prof. Kuk
2 Sestodlar Prof. Kuk
2 Trematodlar Prof. Kuk
2 Artropodlar Prof. Kuk

Kök Hücre Y.Lisans öğrencilerine anlattığı dersler

-Biyogüvenlik

 

 Parazitoloji Y.Lisans öğrencilerine anlattığı dersler

-Plasmodiumlar ve Sıtma savaşı

-İmmunuparazitoloji I

-İmmun Sistemi baskılanmış hastalarda önemi artan parazitler

 

Parazitoloji Doktora öğrencilerine anlattığı dersler

-Protozoonlar

-Protozoon Hastalıkları

-İmmoparazitoloji II

-Parazitlerin İnce Yapısı